Ringerike kommune: – Kryptovault driver ulovlig

Artikkelen er over 1 år gammel

Kryptovault driver uten midlertidig brukstillatelse. Det er heller ikke gitt driftstillatelse for bygningstekniske installasjoner, og det er ikke søkt om dispensasjon fra støykrav.