– Dette er svært positivt for skogindustrien og hele skognæringen, sier styreleder i Viken skog, Olav Breivik, i en pressemelding.

Han opplyser at  nyheten om å avvikle maskinskatten blir tatt svært godt imot i Viken skog. I forrige uke ble det enighet om en borgerlig budsjettavtale. NHO var tidlig ute og jublet over at den såkalte maskinskatten nå forsvinner. NHO og daglig leder Rolf Jarle Aaberg ved Treklyngen ga også uttrykk over glede da regjeringen la fram dette i sitt forslag.

LES OGSÅ:

Viken skog SA er Norges største skogeiersamvirke med rundt 10.000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer rundt 10,5 millioner dekar skog, og bidrar normalt med en fjerdedel av den samlede leveransen av tømmer i Norge.

– Vi kan ikke skatte oss til velferd

– Vi har jobbet med dette lenge sammen med mange. Jeg vil trekke fram det gode arbeidet til Norges skogeierforbund, Norsk industri og Treklyngen. Eksemplene fra Treklyngen ved daglig leder Rolf Jarle Aaberg har vært svært viktige. Kapitalen er fri. Vi kan ikke skatte oss til velferd, men vi kan investere oss til velferd, sier styreleder Breivik i en pressemelding.

En god dag på jobben

Treklyngen er et datterselskap i Viken skog-konsernet, med ansvar for utvikling av framtidens skogindustri.

Daglig leder Aaberg har en god dag på jobben i dag.

– Dette er bra. Fjerning av maskinskatten gjør det lettere å etablere ny skogindustri. Det at Regjeringen fjerner verker og bruk - skatten er viktig for oss. Denne norske særskatten på industri har medført en uforholdsmessig ulempe for norske bedrifter i forhold til utenlandske konkurrenter. Hele skogverdikjeden, inkludert sagbruk i hele landet, store og små treforedlingsbedrifter og andre industrianlegg (pelletsproduksjon, trevareproduksjon m.m.) i næringen vil bli styrket av dette, sier Aaberg.

Glade skogeiere

Norges skogeierforbund sammen med Norsk industri har vært blant dem som har engasjert seg for å få fjernet maskinskatten.

– Vi er svært fornøyd med at det er oppnådd enighet om å avvikle maskinskatten. Dette vil gi økte investeringer i norsk industri og styrke verdiskapingen. Industriarbeidsplasser som krever store kapitalinvesteringer gir høy avkastning per årsverk og er egnet til å forsvare et høyt norsk lønns- og velferdsnivå. Slike investeringer skaper også betydelige industrielle og kunnskapsmessige ringvirkninger. Det er derfor bra at man nå gradvis avvikler skatten på maskiner, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

Alle nyinvesteringer fra og med 2019 vil være unntatt maskinskatten. For eksisterende anlegg vil skatten gradvis trappes ned over sju år. Lahnstein forventer at dette vil konkrete effekter.

– Det blir mer lønnsomt å investere effektive maskiner ved sagbrukene og det øker mulighetene for å tiltrekke milliardinvesteringer i framtidens biodrivstoffproduksjon til Norge, sier Lahnstein.

SE STOR OVERSIKT: Her er de 100 største bedriftene i Ringeriksregionen

 

Hold deg oppdatert uansett hvor du er!

Last ned appen ringblad.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For Iphone

For Android