Gå til sidens hovedinnhold

Skogeierne jubler over Enova-penger

Artikkelen er over 5 år gammel

– Dette er en milepæl i arbeidet med å etablere et verdensledende anlegg for produksjon av biokull på Follum, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges skogeierforbund.

I dag ble det kjent at Enova bidrar med 138 millioner kroner til det planlagte biokullanlegget.

– Norske skogeiere og Viken skog viser en imponerende langsiktighet og vilje til utvikling av nye grønne arbeidsplasser, sier Lahnstein i en pressemelding etter dagens nyhet.

– Et vendepunkt

Han håper nå at spaden kan stikkes i jorden allerede neste år.

– Etter mange år med nedleggelse og utflytting av industriarbeidsplasser, håper jeg dagen i dag markerer et vendepunkt for norsk skogindustri. Igjen ser vi at norske skogeiere spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre norsk industri. Her får vi avsetning for biprodukter fra sagbruksindustrien og annet mindreverdig virke som ikke annen industri vil bruke i dag, sier Lahnstein.

Produksjonskapasitet tilsvarende 40 prosent av norsk avvirkning har forsvunnet med nedleggelsen av Follum, Union, Petterson og Tofte. Arbaflames langsiktige jobb med denne produksjonsteknologien kan nå bære frukter.

– Dette viser hva som er mulig når man kobler kunnskapsmiljøer og en næring som vil satse, med investorer og gründere som har stayerevne og vilje, sier Lahnstein i pressemeldingen.

Milliardverdier i skogen

Lahnstein mener dagens tilsagn fra Enova viser at det er mye bra med det offentlige virkemiddelapparatet.

– Men skal vi klare å utnytte det fantastiske potensialet som ligger for nye grønne arbeidsplasser basert på avansert utnyttelse av norsk biomasse må vi tilrettelegge enda bedre for å mobilisere privat investeringskapital og offentlig risikoavlastning. Norske skogeiere sitter på milliardverdier gjennom sin skogressurs. I regjeringserklæringen er det varslet at man vil stimulere til at denne kapitalen kan mobiliseres for å utvikle ny industri. Det haster med å gjøre gode intensjoner i en regjeringserklæring om til handling som kan skape nye grønne arbeidsplasser, sier Lahnstein.

Bellona deler gleden

Bellona har mottatt nyheten om 138 millioner ENOVA-kroner til biokullanlegg på Follum på Ringerike med stor glede og entusiasme.

Anlegget kan potensielt redusere verdens CO₂-utslipp med 400 000 tonn årlig. Det tilsvarer årsforbruket til nesten 160.000 personbiler.

– Dette er en gledens dag for oss industriromantikere som er opptatt av klimaløsninger, sier seniorrådgiver Olaf Brastad i Bellona.

– Drammen by slipper ut ca 200.000 tonn CO2 i året. Dette anlegget kan altså potensielt sett redusere CO2-utslipp med to ganger de totale klimautslippene til Drammen, sier Brastad.

Han er klar på at det er mange år med politisk påvirkning som ligger bak dagens gladsak.

– Bellona har sammen med  ferrolegeringsindustrien i snart femten år etterspurt konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av biokull basert på norske skogressurser, sier Brastad.

Fra Ringerike til Paris

Han mener det som nå skjer på Ringerike er gode nyheter som Bellona vil ta med seg til FNs klimatoppmøte i Paris som begynner om 20 dager.

– Vi har et ansvar for å nytte norske ressurser i en verden som trenger materialer produsert med minst mulig fotavtrykk. Det som skjer på Follum er en nyhet som fortjener internasjonal oppmerksomhet, og det ønsker Bellona mer enn gjerne å bidra til å gjøre kjent for delegater fra over 190 land som skal diskutere klimaløsninger innsiden av klimatoppmøtet i Paris, avslutter Brastad.

Kommentarer til denne saken