Det var i juni i fjor at Treklyngen og Arbaflame lanserte sine planer om å bygge en verdenssensasjon av en biokullfabrikk på den gamle Follum-tomta.

Biokull er et mer miljøvennlig alternativ til fossilt brensel i kullkraftverk, og kan tas i bruk av kullkraftverkene uten at de må gjøre større ombygninger.

Reduserer CO2-utslipp

Anlegget skal ifølge dagens pressemelding ha en produksjonskapasitet på opptil 200.000 tonn i året. Dette vil redusere verdens CO2-utslipp med 400.000 tonn årlig.

– Biokull kan bli et svært viktig bidrag til å redusere klodens totale CO2-utslipp gjennom å erstatte fossilt kull. Det gjør det til en framtidsrettet energiform som også kan bidra til å gi norsk skogindustri et etterlengtet løft, sier daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg i pressemeldingen.

Fabrikken skal bygges i tilknytning til dagens tømmerrenseri. I videoen forteller prosjektleder Gjermund Røkke om den nye fabrikken. Intervjuet ble gjort da planene ble kjent i juni i fjor.

LES OGSÅ: Ordføreren: – Sikker på at det er hold i disse planene

Det grønne skiftet

LES OGSÅ: – Det grønne skiftet har endelig begynt

Også næringsminister Monica Mæland (H) er glad biokullanlegget får støtte.

– Vi trenger flere ben å stå på. Det grønne skiftet gir nye muligheter for skogindustrien. Gode rammevilkår og støtte fra virkemiddelapparatet gjør at prosjektet nå er et skritt nærmere realisering, sier hun i pressemeldingen.

Da planene ble kjent i fjor omtalte hun dem som «utrolig spennende og framtidsrettede».

Det er fortsatt en vei igjen før anlegget er en realitet: De 138 millionene utgjør én tredjedel av investeringssummen.

I april i år gikk Statskog inn som deleier i Arba Follum AS og styrket med det troen på biokullfabrikken.

LES OGSÅ: – Skogen er den nye oljen

Nye arbeidsplasser

Da Viken skog kjøpte papirfabrikken fra Norske Skog i 2012 var det for å etablere ny skogindustri på tomten. Nå ser styreleder Olav Breivik svært positivt på mulighetene anlegget kan skape.

– Produksjonsanlegget vil bety nye arbeidsplasser på Follum og et løft for skognæringen som årlig vil levere 500.000 kubikk med skogråstoff. Det er viktig å få med seg virke ut av skogen som det ikke er marked for i dag til industrien, og få utnyttet sidestrømmene i sagbruksindustrien. Jeg tror også det vil være til inspirasjon for alle som etterspør konkrete eksempler på at Norge kan skape ny og grønn industri, sier Breivik i pressemeldingen.

Tidligere er det kjent at anlegget kan gi inntil 25 nye arbeidsplasser.

Da nyheten kom i juni i fjor, ga det nytt håp til de som mistet jobben da Follum stengte.

– Når det skal ansettes folk på gulvet i Treklyngen, er det opplagt interessant for flere av oss som står uten jobb, og som trivdes på fabrikkområdet. Dette kan treffe midt i blinken for noen. Jeg ser ikke bort fra at jeg kan bli én av søkerne, dersom det lyses ut en jobb jeg har forutsetninger for å takle, sa Kåre Hansen, tidligere Follum-arbeider, til Ringerikes Blad da.

LES OGSÅ: Fire nye bedrifter på Follum

Har testet i flere år

Arbaflame har pantent på produksjonsteknologien. Denne har de jobbet med å utvikle i flere år, og har en pilotfabrikk utenfor Kongsvinger. Der har de til nå produsert i overkant av 100.000 tonn biokull, ifølge dagens pressemelding.

Det er også gjennomført vellykkede fullskalatester på åtte kullkraftverk i Europa og Canada i løpet av de siste fire årene. Underveis har selskapet mottatt støtte fra Innovasjon Norge, Skattefunn og nå Enova.

– Jeg mener derfor prosjektet er en seier for det offentlige virkemiddelapparatet i Norge. Det har vært viktig for å drive prosjektet framover, sier Bjørn Knappskog, styreleder og majoritetseier i Arbaflame, i pressemeldingen.

Denne teknologien er grunnen til at Enova velger å gå inn med investeringsstøtte. Før pengene overføres må støtten godkjennes hos Eftas overvåkingsorgan ESA, slik alle tilsagn i denne størrelsesorden må.

– Dette er et prosjekt med et stort potensial. Skal vi møte klimautfordringen må vi gjøre fornybare energiløsninger mer konkurransedyktige. Å bidra til at produksjonen av biokull blir mer energieffektiv er et viktig bidrag, sier markedssjef for industri i Enova, Oskar Gärdeman i pressemeldingen.

LES KOMMENTAR:

Les også

Den siste brikken på plass

 

BAKGRUNN:

Til Follum: Gir aldri opp!

Livet på Follum

Livet uten Follum