«Tronrud Eiendom er en av, om ikke den bedriften som er mest synlig og setter mest varige spor etter seg i Ringeriksregionen», heter det i juryens begrunnelse.

Prisen ble delt ut av Ringerike Næringsforening (RNF) på Ringerikskonferansen torsdag ettermiddag.

Tronrud Eiendom har i tillegg til å ha flere prosjekter under utvikling, tatt en strategisk posisjon lokalt ved å besitte store arealer til utbygging av så vel boliger som næringsbygg, for å møte veksten med Ringeriksbanen og E16, skriver juryen videre.

«Det er ikke feil å si at Tronrud Eiendom er spissen i plogen som bygger nye Hønefoss. Spissen i plogen må tåle til tider krevende utfordringer og belastninger. Så også for en «bybygger» som Tronrud Eiendom. Det står imidlertid stor respekt av hvordan bedriften møter alle ujevnheter på veien, med alt fra idéverksteder, store folkemøter til en kaffeprat med enkeltpersoner».

Juryen mener det en stor fordel for Ringeriksregionen å ha eiendomsutviklere med et stort og patriotisk hjerte for hjembyen, som i tillegg har ressurser, evne og vilje til å «gjøre det» i vår by – Hønefoss.

Restaureringen og ombyggingen av Arnemannsveien 3 trekkes spesielt fram:

«Tronrud Eiendom har på en forbilledlig måte vist at det er mulig å forene det forretningsmessige og kommersielle med byens kultur og historie», skriver juryen.

Tidligere denne uka ble det kjent at Haakon Tronrud også er nominert til årets vekstskaper.

Tidligere vinnere av næringsprisen:

2016: Kuben

2015: Brasserie Fengselet

2014: Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA)

2013: TBA Arrangementer

2012: Hønefoss dyrehospital

2011: Sundvolden hotell

2010: Catch Media

2009: Tyrifjord Cruise

2008: Thomas Klevjer

2007: Viken Skog

2006: Tronrud Engineering