Søraker driver Norhus Ringerike (Innhus Ringerike) på Hvervenmoen, og kontrollerer også selskapet Innholding AS.

Sammen med konsernet Boligpartner kjøper han aksjene i Norhus Kjeden AS. Det opplyser selskapene i en pressemelding onsdag.

Det er Lodalen Invest AS som eier Norhus-kjeden i dag. Fra 1. juli blir Boligpartner største eier med 78 prosent av aksjene, mens Innholding blir sittende med 22 prosent.

– Dette gjør at vi kan utnytte våre stordriftsfordeler enda sterkere. I tillegg vil det gi oss økt innkjøpsstyrke. Oppkjøpet gir også større kraft i arbeidet med å utvikle felles tomteprosjekter fremover, sier Gunnar Wedvik, konsernsjef i Boligpartner.

– Dyktige forhandlere

– Vi ser stort potensial i kjeden og ambisjonen er å utvikle den videre slik at den vokser ytterligere. Det vil bidra til å øke vår samlede gjennomslagskraft i markedet.

– Kjeden har mange dyktige forhandlere som hver for seg har potensial for vekst i sine markeder, og vi ser fram til et tett og godt samarbeid fremover, sier Wedvik.

Tidligere samarbeid

Norhus Kjeden AS består i dag av 11 salgskontorer på Øst- og Sørlandet. De selger 150–200 enheter årlig.

Kjeden har fra før et innkjøpssamarbeid med BoligPartner-konsernet. Gjennom oppkjøpet blir kjeden nå en integrert del av konsernet og vil med det få enda større nytte av konsernets kompetanse og ressurser, opplyser selskapet.

Hovedsetet vil bli på Hamar, som også er basen for Boligpartner.

– Jeg er fornøyd med salget og at kjøperne er nettopp Boligpartner-konsernet og Innholding AS, sier Magnar Sæten i Lodalen Invest AS.