Konkurrentene forsvant med ny riksvei 7: Da Arnfinn ble igjen alene på Noresund fikk han endelig pluss i boka

Arnfinn Stake er forsiktig optimist, mens bensistasjonen med størst overskudd befinner seg i Modum.