Konkurs i håndverkerbedrift på Sollihøgda: Lite å hente for kreditorene

Etter at fristen for å melde fordringer var utløpt, var gjelden steget til over det dobbelte.