Martin Greftegreff frifunnet etter bygging av mur: – Dommen blir anket, sier saksøkeren

Martin Greftegreff ble frifunnet i tvistesak. Saksøker Lasse Fægri reklamerte på en støttemur for sent, mente retten.