Kreditorer i kø etter Automek-konkursen

Investeringer i blant annet nytt lakk- og skadesenter ga penge-lekkasje for Automek Bilsenter AS.