Temaet er hvilke muligheter som det er for vekst og utvikling av flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringslivet i Ringeriksregionen.

Arrangøren håper å få frem viktige aspekter som skal til for at næringslivet skal lykkes; muligheter og eventuelt hvilke barrierer som bør løses i den tiden vi venter på at veien og banen skal stå ferdig.

– Vi legger til grunn at ny E16 og Ringeriksbanen står klar i 2024, slik politikerne har lovet. Rapporten "Ringeriksregionen rigget for vekst" fra Høgskolen i Sørøst-Norge viser at regionen har gode forutsetninger for å skape regional vekst gjennom økte investeringer som følge av den nye veien og banen. Det er vekst både i befolkning, verdiskapning og sysselsetting. Dette er gode nyheter både for bedriftene som allerede er lokalisert i Ringeriksregionen og nye virksomheter som vi håper skal finne det attraktivt å etablere seg i denne regionen, skriver NHO Buskerud i invitasjonen.