Gå til sidens hovedinnhold

Ringerike får Norges største datasenter og 150 nye årsverk

Artikkelen er over 3 år gammel

Norges største datasenter på Ringerike skal gi rundt 150 årsverk fordelt på tre år.

Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på 370 millioner kroner over tre år.

Datasenteret vil bli etablert hos Treklyngen på Follum. Kraftleveransen starter allerede i februar, og vil bli trappet opp til full drift i august.

Senteret vil bli Norges største, og skal bli den første virkelig store av flere datasenteretableringer på Ringerike.

Etableringen kommer som en følge av satsingen på Oslo Data Center Location, som ble startet av Ringerike utvikling, Ringerike kommune og Invest in Norway i 2016.

LES VÅR SPESIALUTGAVE: Kan Ringerike bli Norges svar på Luleå?

– Lavere nettleie

Ringeriks-Kraft trenger ikke gjøre noen større investeringer for å nå opp til kundens krav til strømforsyning. Ifølge viseadministrerende direktør Kjell Baug vil etableringen over tid derfor gi lavere nettleie for alle kundene.

– Ringeriks-Kraft overtok i 2012 rettighetene til kraftdistribusjon på Follum, og med denne datasenteretableringen kan vi endelig begynne å ta hittil ubrukte energiressurser i bruk, sier Baug i en pressemelding.

For daglig leder i Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg, var det naturlig å satse på et slikt prosjekt. Etter at papirfabrikken på Follum ble lagt ned, har Treklyngen jobbet med å få ny virksomhet på industritomta.

– Vi er glade for at vi med denne etableringen kan bidra til videre utvikling av Ringeriksregionen, sier Aaberg.

LES OGSÅ: Han reiser til Kina for å vise fram Ringerike

– Hadde aldri kommet i mål

Næringsutviklingssjef i Ringerike utvikling, Pelle Gangeskar, ser den første store etableringen som viktig – også for utviklingen av hele Ringeriksregionen.

– Datasenterindustrien har en tendens til å danne klynger – de ser til hverandre. Med denne etableringen vil muligheten for videre utvikling av områdene på Follummoen og Nedre Kilemoen øke betydelig, sier Gangeskar og har allerede konkrete henvendelser.

Storetableringen har ifølge ham vært et samarbeidsprosjekt fra dag én. Partene hadde aldri kommet i mål hvis ikke offentlige og private aktører hadde jobbet så tett gjennom hele prosessen, mener han.

At Ringerike hadde både egnede lokaler og tilgjengelige kraftressurser, som kunne tas raskt i bruk, har ifølge Baug vært avgjørende for å lande denne avtalen og for framtidige forhandlinger.

50 arbeidsplasser i kraftverket

Store datasentre krever bemanning som skal jobbe med drift og vedlikehold. Noe av det første Ringeriks-Kraft nå gjør er å rigge selskapets entreprenørvirksomhet, Nettservice, for å kunne håndtere datasenterdrift.

Datasenteret som blir etablert nå kan ifølge ham forventes å gi cirka 50 arbeidsplasser, som utgjør 150 årsverk over tre år.

Denne etableringen er et viktig skritt i en større satsing som Ringeriks-Kraft gjør med Ringerike utvikling og Treklyngen. Sammen skal selskapene skape arbeidsplasser lokalt og gjøre regionen attraktiv for både norske og internasjonale aktører i framtiden.

LES OGSÅ: – Svindyr skatteregning skremmer investorer bort fra Ringerike

El-avgift satt ned

I 2016 ble elavgiften for store datasentre i Norge sterkt redusert, og i 2017 kom regjeringen med forslag om lette i eiendomsskatten på verk og bruk.

Disse tiltakene er med på å gjøre Norge mer attraktivt for utenlandske etableringer. Parallelt har næringslivet og offentlige aktører arbeidet fram attraktive områder for etablering av datasentre, bedret internasjonal fibertilknytning og samordnet internasjonal markedsinnsats.

Pelle Gangeskar takker spesielt Invest in Norway for uvurderlig støtte i det internasjonale arbeidet.

LES OGSÅ: Viken skog gleder seg over fjerning av maskinskatt

Kommentarer til denne saken