– Vi håper at disse tiltakene innen kort tid kan merkes ved at støynivået blir gradvis lavere etter hvert som arbeidet skrider fram, skriver Gjermund Hagesæter i Kryptovault i et skriv som naboene fikk torsdag. Hagesæter har også sendt brevet til Ringerikes Blad.

– Beklager igjen for de ulempene vi har påført dere og takker igjen for den tålmodigheten dere har vist, skriver han til naboene.

Kryptovault har regnet med å bruke minst sju millioner kroner på omfattende tiltak for å gjøre tilværelsen mer levelig for naboene til det store datasenteret. De har ikke kunnet være ute i hagene sine og har ikke kunnet ha vinduer oppe i sommervarmen på grunn av sterk støy fra anlegget.

LES OGSÅ: Kommunen fravek krav om nabovarsel. Nå har flere naboer klaget på støy

– Lettere å få tak i håndverkere nå

Det er tidligere antatt at det vil ta noe tid før støyreduksjonen blir merkbar.

– Arbeidet med støyreduserende tiltak ved Follum Fabrikker fortsetter for fullt. Ferien nærmer seg slutten for mange og det har derfor blitt litt lettere å få tak i håndverkere. Denne uken har vi 7–10 personer inne som jobber med ulike støyreduserende tiltak, opplyser Hagesæter.

Det er ifølge ham naboene mot vest som er utsatt for mest støy. Her har selskapet startet lydisolering.

 

Også i sjaktene gjøres tiltak.

– Dette arbeidet går ut på at det produseres store lydfeller som stables systematisk innvendig i sjakten, cirka fem meter over gulvplan, opplyser Hagesæter.

Garasjen åpner seg av seg selv

Naboer har vært i et møte med selskapet. Der ble det ifølge Hagesæter tatt opp problemer med trådløs kommunikasjon og garasjeporter som åpnet seg av seg selv.

– Vi har prøvd å finne ut av dette og har blant annet vært i kontakt med Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). Nkom sier at dette kan skyldes støy fra viftene, men er langt fra sikker på det. Strøm til fabrikken som går via kabel i bakken blir utelukket som årsak av Nkom, så lenge det ikke er noe galt med denne kabelen og det er det ingenting som tyder på at det er.

Nå er Kryptovault anbefalt å gjøre støyreduserende tiltak først, for å se om det løser problemet, men det er også mulig å foreta målinger på dette, dersom naboene ønsker det.

Støytiltakene er planlagt å være fullført i uke 34, altså siste del av august. Det vil også bli foretatt en del utvendige arbeider, på tak og vegg.

Kryptovault er en såkalt miningbedrift, som leier ut plass og drifter datamaskiner som produserer bitcoin.

Det er ikke aktuelt å stanse driften av anlegget på grunn av støyproblemene, fastslo fungerende rådmann Gyrid Løvli nylig.

– Nei. Dette vil ta lengre tid enn de planlagte tiltakene, fordi det i slike saker er fastsatte frister for å etterkomme pålegget. Vi anser at det er bedre for naboene at Kryptovault gjør tiltak for å redusere støyen.