Kjøper ut Betonmast av BetonmastHæhre for to milliarder

AF-gruppen går sammen med ledelsen og tidligere aksjonærer og kjøper Betonmast.