Dermed er 12 år med opplagsminus snudd til pluss.

– Konsernet leverte i 2016 et brutto driftsresultat på 422 millioner, og gikk ut av året med rekordsterk vekst i antall betalende abonnenter, opplyser Amedia i en pressemelding.

–  Vår digitale innholdsstrategi er en suksess. Amedia leverer solide resultater som sikrer våre lokalaviser stor konkurransekraft. Abonnementsveksten kommer som et resultat av et sterkt fokus på redaksjonell innholdsutvikling. 2016 markerer et historisk trendskifte ved at mediehusenes brukerinntekter for første gang er større enn annonseinntektene, sier konsernsjef Are Stokstad.

Are Stokstad: Lokalavisene styrker posisjonen 

Opplagsvekst

Amedia gir ut 65 publikasjoner, deriblant Ringerikes Blad.

Og når de offisielle opplagstallene legges fram tirsdag, 48 av 62 aviser vise til reell opplagsvekst, skriver medier24.no.

Konsernets aviser økte antall heldigitale abonnenter med 134 prosent og antall betalende kunder totalt med 6,3 prosent. Som følge av dette, økte abonnementsinntektene for sammenlignbare aviser med 62 millioner eller 5,1 prosent i 2016, og veksten tiltok gjennom året.

Den gode utviklingen fortsetter i 2017.

– Per 1. mars har Amedia 495.000 betalende kunder, 31.000 flere enn ett år tidligere. Antall rent digitale abonnenter er 128.000 og utgjør 26 prosent av konsernets kundemasse, opplyser konsernet.

Lavere annonseinntekter

Annonseinntektene falt med 16 prosent eller 257 millioner kroner i 2016.

–  Annonsemarkedet var krevende også for Amedia i 2016. Derfor tar vi offensive grep for å øke lokalavisenes attraktivitet i annonsemarkedet. Gjennom bruk av Googles teknologi vil vi etter påske tilby langt høyere kvalitet på målgruppesalg og skreddersydde annonseprodukter. Vi forventer derfor at Amedia vil få betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover, sier Stokstad.

Konsernet ble i april i fjor overtatt av Sparebankstiftelsen DNB, som eier avishuset gjennom en stiftelse.