Kristina Karlsen er en av Hvalsmoen transittmottaks nærmeste naboer.

I motsetning til de fleste nabodamene tør hun fortsatt å gå tur alene i området, takket være «vakthunden» Kaiser. Hun går også tur med ungene, men slipper dem ikke ut alene.

- Jeg er ikke redd hjemme, men jeg slipper ikke 13-åringen og venninnene ned til elva for å bade og guttungen får ikke sykle alene. Vi tar ingen sjanser.

Hun presiserer at de fleste asylantene de møter er hyggelige, men at det er noen unntak. Som når sønnens «hello» blir besvart med «shut up».

Arne Lehne er en annen nabo, som også føler at situasjonen har forverret seg siden oppstarten, især sommerstid.

Han forteller at hans 14 år gamle datter går med pepperspray, for sikkerhets skyld.

MOTTAKSLEDEREN: - De må ta kontakt med meg

«Bare» ubehagelig

For verken Lehne, Karlsen eller andre naboer hun har snakket med har opplevd direkte alvorlige hendelser.

Karlsen beklager at turområdet hun betrakter som fantastisk nå ligger nærmest ubrukt.

- Det er ikke koselig å bo slik når man vet at det kan være ustabile og syke, traumatiserte mennesker man møter.

Familien var i utgangspunktet positive, men føler forholdene har forverret seg siden de kjøpte huset for noen år siden.

Blant annet fordi hull i gjerdet gjør veien til nabolaget og jernbanevogner kort. Der samles det gjerne grupper, og mottaket henviser ifølge Karlsen til at de er utenfor området. Ringer hun om støy sent på kvelden sier hun at beskjeden er at de er over 18 år.

- Jeg synes jo ikke det er artig å jage dem, og det er vanskelig å vite hva som er riktig når de fleste trenger hjelp og beskyttelse. Og lydene er trivelige i seg selv, men ikke når det nærmer seg midnatt.

Karlsen responderte ikke på en invitasjon fra mottaket i vår fordi hun ikke så hensikten.

- Ikke når dialogen ikke fungerer i det daglige.

Hun henvender seg gjerne direkte til politiet når det noe. Hun opplever dem som lydhøre og snare til å reagere.

- Kan få mer å gjøre

Utvidelsen ante ikke naboene noe om før avisen omtalte den.

- Vi burde vel absolutt fått beskjed om det dersom 250 krigstraumatiserte personer skal bosettes her, sier Karlsen.

Politiet var orientert om den gjennom jevnlige møter med mottaksledelsen. De utelukker ikke at de i den første tiden kan få mer å gjøre.

Politioverbetjent Christian Berge mener mottakets forebyggende arbeid har ført til at politiet i det siste har hatt lite oppdrag på mottaket.

- De politiet kommer i kontakt med er et fåtall av beboerne, og er det vi betegner som gjengangere, sier Berge.

- Hva kan mottaket gjøre, Kristina Karlsen?

- Sørge for at det er rolig til klokken 23, tette gjerdene og ha et vakthold.