Ringerike kommune strammer inn reglene for behandling av feriesøknader utenom skoleferiene. Stadig flere foreldre har de siste årene tatt ut barna fra skolen for å reise til Syden og andre attraktive reisemål. Årsaken er opplagt:

Reisene er mye rimeligere enn i høst- og vinterferiene.

Rektorene ved ungdomsskolene i Ringerike har nå blitt enige om at permisjoner ikke vil bli gitt i høsthalvåret i 8. klasse og i vårhalvåret i 10. klasse.

- Disse to terminene er spesielt viktige, selv om alle terminer er viktige, sier rektor ved Hov ungdomsskole, Tone Sandvik.

Likeså skal 1. klassinger ikke få fri før høstferien første skoleår.

Innkjøringstid

Hun bekrefter at mange tar ut ekstra ferie i løpet av skoleåret, også på hennes skole. Høsten i 8. klasse er en viktig innkjøringsperiode for nye elever i ungdomsskolen.

- Mye er nytt. Det er nye klasser og nye lærere, og mange ting skal på plass. Da er det viktig å fokusere godt på klassemiljø og læringsmiljø, sier Sandvik.

I vårhalvåret i 10. klasse er det naturlig nok forberedelser opp mot avgangseksamen som er årsaken til ferienekten.

Ingen automatikk

Uansett skal det ikke være noen automatikk i at elever får fri. Hver søknad behandles for seg og diskuteres med kontaktlærer og faglærer.

- Dette er en skjønnsmessig vurdering; det skal være forsvarlig å gi den enkelte elev fri. Elever som vi er bekymret for får ikke nødvendigvis innvilget fri, sier rektoren.

Hun mener at alle elever mister noe ved å være borte fra undervisningen, selv om foreldrene har ansvar for at elevene gjør skolearbeid på feriestedet.

- Noen klarer det veldig bra, mens andre synes det er utfordrende å følge opp elevenes skolearbeid, sier Sandvik.

Hvis foreldre insisterer på å elevene skal på ferie, har oppvekst- og kulturadministrasjonen i Ringerike rådhus gitt beskjed om at det skal føres som ugyldig fravær på vitnemålet.

- Det er ikke fravær som skolen har gitt tillatelse til, sier hun.

De nye reglene trer i kraft ved nyttår.