Statens vegvesen er positive til tiltaket, og Ringerike kommune er det samme.

I svaret på søknaden til Ringerike Stormarked Eiendom AS via Halvorsen & Reine AS står det at veivesenet er positivt innstilt til at det kan etableres en automatstasjon på midlertidig basis.

Er i vekst

HMS-, drifts- og etableringssjef i Uno X, Thron Sperre Olsen bekrefter at stasjonen er under planlegging og at konsernet er i vekst. Han forteller at de nå er oppe i 160 stasjoner landsdekkende i Norge.

En av de siste som ble bygget i Bodø ble bygget på rekordrask tid.

- Du opplever det ikke som problematisk at det allerede er etablert en Uno X stasjon bare noen hundre meter unna, i Ullerålsgaten?

- Nei. Jo flere automatstasjoner, jo bedre er vår tanke. Priskrigen blir større men jeg ser plasseringen av stasjonen som svært strategisk, sier Olsen.

- Hva med «midlertidig basis», slik det står i papirene?

- Det er en standardfrase som står i de fleste kontraktene våre, opplyser Olsen.

Ikke i år

Olsen ser det ikke som sannsynlig at stasjonen blir bygget i år.

- Nei, tiden går fort, så jeg regner med at det blir på nyåret en gang, sier han.

I godkjennelsen er det også en del krav til hjemmelshaver (Ringerike Stormarked Eiendom AS). Et av dem er at hjemmelshaver forplikter seg til å fjerne installasjoner, som takanlegg og byggverk, som måtte berøres av ny framtidig trasé for riksvei 35. Dette skal gjøres kostnadsfritt for det offentlige.

Må bygges innen to år

I erklæringen fra veivesenet er det også et krav til at byggearbeidet må påbegynnes innen to år. Om ikke dette skjer faller tillatelsen bort.

Det står også at tillatelsen kan trekkes dersom trafikkforholdene, veiens utvidelse eller ombygging gjør det nødvendig. Vilkårene må tinglyses.

Priskonkurranse

Olsen ser Tippen som en svært strategisk plassering.

- Vi har dekket et godt område med stasjonen i Ullerålsgate og Uno X Dieselservice på Hensmoen, sier Olsen.

Han mener at nyetableringen på Tippen blir et godt tilskudd til de allerede eksisterende stasjonene.

- Og ikke minst bedre for kundene, legger Olsen til.

Driftslederen mener at det ikke er noen tvil om at bilistene vil tjene på økningen av stasjoner.

- Det er en vinn-vinn-situasjon.