Mye nedbør og flom

Vannet har steget mye flere steder i distriktet. Foto: Arne Tvervaag

Vannet har steget mye flere steder i distriktet. Foto: Arne Tvervaag

Artikkelen er over 7 år gammel

Det siste døgnet har det kommet 40 mm nedbør flere steder i ringeriksdistriktet. FLOM ELLER DÅRLIGE KJØREFORHOLD I DITT NÆRMILJØ?

DEL

Vassdragene har gått over sine bredder og oversvømmet landbruksarealer og veier. Elvene fortsetter å stige, og langs riksvei 7 har Sogna ekstra stor vannføring.

Den kraftige nedbøren har ført til mindre jordras flere steder, men foreløpig er ingen veier helt stengt på grunn av flomvannet.

På anleggsstrekningen på riksvei 7 mellom Heggen og Elvenga er det vanskelige kjøreforhold med store hull, og grus som har rent inn i veibanen. Det er også problemer ved Heieren etter et jordras fredag kveld.

Flere steder i Soknedalen har vannet steget mye i løpet av pinseaften. I Sokna sentrum er gangveien mellom øst- og vestsiden oversvømmet. Ved Bårnås er flere hustander isolert fordi vannet står høyt over veien. Langs riksvei 7 er det mye vann tett inn i kjørebanen flere steder, og elven fortsetter å stige.

Artikkeltags