På nokså kort varsel la næringsministeren inn et valgkampbesøk på Jevnaker med Hadelands statsråd og ordfører Hilde Brørby Fivelsdal (Ap) som vertskap. Først på dagen var delegasjonen, som også besto av stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap), på Kistefos-Museet.

Regjeringsmedlemmene blir svært ofte møtt med krav om bedre rammebetingelser når de er på bedriftsbesøk, men ikke på Glassverket. Der var det overraskende nok ikke bare administrerende direktør Svein Gulbrandsen som tok imot dem, men også HG-eier Atle Brynestad.

- Først og fremst må vi gjøre jobben sjøl, sa Brynestad.

Lukkede dører

For noen år siden jobbet HG for å få økt rammen for hvor dyre gaver bedrifter kan gi skattefritt. Den er hevet fra 400 til 800 kroner, og eieren ga tidligere stortingsrepresentant Berit Brørby (Ap) æren for det. Hun var for øvrig også på glassverket tirsdag.

- Den rammen er grei nå, sier Brynestad.

- Det er hyggelig at de kommer og får litt orientering om hva vi driver med og hvilke tanker vi har, sa Brynestad etter det uformelle møtet. Det skjedde bak lukkede dører etter at pressen og den lokale fagforeningen først hadde vært med på en mer generell orientering.

Imponert

Giske ble imponert over den høye omsetningen på HG og at en over 250 år gammel bedrift kan drive lønnsomt basert på et håndverk og erfaringer gjennom mange generasjoner. Han fikk med seg noen hjemmelekser etter møtet og nevnte konkret behovet for å ta vare på glassblåseryrket. Initiativet kom fra mangeårig HG-tillitsvalgt Odd Harald Larsen.

- Det er en nasjonal plan for å ta vare på de små, verneverdige håndverksfagene, og dette vil vi spille inn i et arbeid som kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) har på gang, sier Giske.

Hagebakken ser det som veldig logisk at Hadeland blir utgangspunkt for bevaring av glassblåseryrket.