I dag følger de norske reglene om ekstra lysutstyr på bil de internasjonale kravene. Sverige har fått innvilget et unntak fra disse kravene basert på særnordiske forhold, og har et mer fleksibelt regelverk.

Nå vil Samferdselsdepartementet se om det bør gjøres tilpasninger i Norge også. De har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å foreslå nye og mer fleksible regler.

– Vi har fått flere henvendelser gjennom de siste årene om begrensningene i bruk ekstra lysutstyr på bil. Dette gjelder særlig maksimumskrav til lysstyrke og kravet om at ekstralys skal være montert parvis, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Han mener det er hensiktsmessig å ha like regler i Norge og Sverige.

– Forslaget skal legge opp til at den gjeldende begrensningen om maksimalt fire fjernlys på bil og begrensningene i lysstyrke fjernes, sier Solvik-Olsen.