Med 132.000 kjøretøy som risikerer avskilting her i landet, er andel ubetalte krav på samme nivå som i 2015.

I Buskerud risikerer 7.700 kjøretøy avskilting. Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift på 250 eller 50 kroner, avhengig av kjøretøytype.

Når årsavgiften og tilleggsavgiften er registrert betalt, trekker Skatteetaten avskiltingsvedtaket.

Kontrolleres kjøretøyet på veien, kan skiltene beholdes dersom eieren betaler årsavgiften, tilleggsavgiften og et gebyr på 900 kroner på stedet. Hvis kjøretøyet blir avskiltet og eieren ønsker å få skiltene tilbake, påløper et påskiltingsgebyr på 1.460 kroner.

I september starter tvangsinnfordringen for dem som ennå ikke har betalt.

Vraking gir halv avgift

Dersom eieren leverer kjøretøyet til vraking i perioden 22. mars til og med 30. juni, betaler Skatteetaten halv avgift tilbake til den siste registrerte eieren.

Alle kjøretøy som var registrert 1. januar i år, er årsavgiftspliktige i 2016. Det er ikke fritak for avgiften for kjøretøy som ble avskiltet, med mindre eieren leverte det til vraking senest 21. mars 2016.