En ny bydel tar form. Øya-planene møter lokal begeistring.

Grunneier Tronrud Eiendom la denne uken fram planene for utbygging av Øya-området i Hønefoss. Arkitektkontoret Snøhetta har laget skissene, som får tommelen opp fra flere hold.

Blir lagt merke til

Ordfører Kjell B. Hansen liker kombinasjonen av det historiske og det moderne, ved å ta vare på Bruket og Fyrhuset og legge blokkbebyggelse bak.

- Vi ser spenstige planer som er fornyende for Hønefoss by. Øya blir en ny bydel langs elva og fossen. Vi snakker om et signalbygg som vil bli lagt merke til, sier Hansen.

Jan Helge Østlund deltok på en innledende workshop med Snøhetta i fjor sammen med flere lokale aktører. Han er opptatt av den historiske dimensjonen, og liker det han ser.

- Snøhetta har gjort en god jobb. De tar vare på historiske elementer på Øya som forsterker identiteten til området. Dette utkastet reflekterer det byen trenger på en god måte.

Regionalt ikon

Østlund er entusiastisk og tror Øya-området kan bli et nytt regionalt ikon.

- Dette blir som en ny bydel og et signalprosjekt som vil skape engasjement, sier han.

Blokkene som skal inneholde 180 leiligheter og næringslokaler synes han passer godt inn.

- Dette harmonerer godt med planene om byfortetting som kommunen har, påpeker Østlund.

- Spennende

Jan Erik Gjerdbakken, daglig leder i Ringerike Næringsforum, er også full av lovord om prosjektet.

- Det er veldig spennende planer som vil løfte byen opp i en ny divisjon og styrke sentrum i Hønefoss. Mange byer sliter med å skape aktivitet i sentrum. Slik er det ikke her, og det vil Øya bli nok et eksempel på, mener Gjerdbakken.

- Er det behov for enda flere næringslokaler i sentrum?

- Ja, det vil det være når Øya er ferdig utbygd. Ny firefeltsvei og jernbane er nærmere enn noen gang. Det gjør Øya-prosjektet bare enda mer interessant, og ikke minst verdifullt for utbygger.

- Elegant løst

Ikke mange negative røster har latt høre fra seg. Men enkelte stiller spørsmål ved høyden på blokkene. Ordføreren deler ikke denne skepsisen.

- Høyder vil alltid være et diskusjonstema. I dette tilfellet synes jeg det er løst på en elegant måte ved at blokkene bygges i skråplan. Høyden er også innenfor normen for byggeskikk i Hønefoss, påpeker Kjell B. Hansen.