Torsdag ble det kjent at juryen i KORO enstemmig valgte forslaget til svenske Jonas Dahlberg som minnested etter de som ble drept på Utøya 22. juli 2011.

Forslaget innebærer blant annet at odden på Sørbråten blir kuttet i to.

- Inngrep i naturen

Men mens fungerende ordfører Sjur Tandberg uttrykte stor begeistring på vegne av Hole kommune, trodde Jørn Øverby fra Utstranda knapt sine egne øyne da han så hvordan odden på Sørbråten vil bli når minnesmerket vil stå ferdig bygget innen utgangen av 2015:

- Minnestedet vil bli et inngrep i naturen som er helt forkastelig. Å skjære odden på Sørbråten i to synes jeg blir helt forferdelig. Etter det som skjedde på Utøya, har vi et stort sår i mennesket – og da trenger vi ikke et stort sår i naturen også, sier Jørn Øverby.

Hellig strandsone

25. november 2012 fikk Jørn Øverby sammen med seks andre tildelt Medaljen for edel dåd i gull av kong Harald.

Medaljen, som regnes som den sjuende høyeste utmerkelsen i Norge, fikk Øverby for å ha reddet livet til en rekke ungdommer som hadde lagt på svøm fra Utøya for å slippe unna kulene til massedrapsmannen Anders Behring Breivik.

- Jeg ser at en del av de etterlatte skriver på Facebook at de heller ville hatt et minnested som hadde ligget litt mer i ro og fred. Fra det planlagte minnestedet på Sørbråten vil det ikke engang være mulig å se over til Utøya sånn som det er utformet nå, sier Øverby, som også undrer seg på hvordan det kan bli gitt tillatelse til en utbygging i den vanligvis så strengt regulerte strandsonen.

- Vi har en strandsone rundt Tyrifjorden som omtrent er hellig og hvor man ikke får lov til å røre noe ting.

Vil protestere

Øverby, som sitter i kommunestyret for Frp i Hole, planlegger å ta sin protest mot det valgte minnestedet på Sørbråten opp i formannskapsmøtet 12. mars.

- Det hadde vært mye bedre å ha hatt minnestedet for Utøya på tomten til AUF ved fergeleiet på fastlandet.

- Tror du det planlagte minnestedet på Sørbråten vil bli en turistattraksjon?

- Ja, det kan det nok fort bli. Men å lage noe som kan bli en turistattraksjon ut av en massakre, synes jeg er helt forferdelig.

- Har du tro på at du vil klare å få stanset byggingen av minnestedet?

- Nei, her er det staten som bestemmer, så her tror jeg ikke vi i Hole har mye å si.