Det sier Olav Holte, ådøling bosatt i Drammen. 35 år etter at han skjøt sin første elg, toppet han jegerkarrieren for en uke siden, med en velvoksen 16-tagger.

- Trym, bikkja til min bror Brynjulf, hadde hatt los en god stund. Jeg satt på post i den siste lia før snaufjellet. Jeg så elgen på vei oppover mot fjellet. Så, etter et kvarters tid, så jeg plutselig bikkja 150 meter unna, i myrkanten. Deretter beveget den tydelig irriterte elgen seg ut på myra og ble stående bom stille, bare 50 meter fra meg. Dermed ble det lett match. Like etter kunne vi telle hele 16 tagger på geviret, forteller Olav Holte.

Tidlig jegerdebut

Ådølingen debuterte som elgjeger allerede i 15-årsalderen, og har skutt rundt regnet 40 dyr.

- 16-taggeren topper opplevelsen med den aller første elgen jeg felte. Jeg var 19 år gammel, skulket på Ringerike gymnas, løy for foreldrene mine, og dro på elgjakt. Det ble elgfall og nyheten havnet i By og Bygd-spalten i Ringerikes Blad. Dermed ble det umulig å unngå en ydmykende konfrontasjon med klasseforstanderen, da jeg møtte opp på skolen igjen, forteller en lattermild elgjeger.

Olav Holte er en del av Holte/Brekkes jaktlag innenfor Treknatten storvald i Nes-Vikerfjell-området.

Flere storokser

16-taggeren er ikke den eneste storoksen som pryder fellingsstatistikken fra jaktlaget. To elger med henholdsvis 11 og 12 tagger havnet på de evige jaktmarker med få dagers mellomrom.

Eiliv Kornkveen ved Landbrukskontoret i Ringerike og Hole melder om at det så langt er innrapportert 165 elgfall i Ringerike, mot 241 på samme tid i fjor. Den store forskjellen har sammenheng med at 30 av 98 jaktfelt ikke har rapportert ennå, trolig som følge av overgangen til elektronisk innmelding. Elgkvoten i Ringerike er 611 dyr, det samme som i fjor.

Ikke jevnt fordelt

- Elgen står tydeligvis ikke jevnt fordelt i kommunen. Enkelte områder har brukbart med dyr, mens det andre steder er langt mellom dem. Vi oppfordrer fortsatt til å ta vare på de største produktive dyrene i stammen, sier Kornkveen.

Per Olimb melder om at rundt 40 prosent av kvoten på 50 dyr på Jevnaker, er felt hittil. Kvoten er som i fjor. Jakta i enkelte deler av Jevnaker varer helt til jul.

Fra Hole melder Jan Fredrik Hornemann om at rundt 10 dyr, av kvoten på 55, er felt foreløpig. Hornemann betegner dette som normalt. Hans lag, som er ett av tre i Hole utmarkslag, jakter nord i Krokskogen og har felt tre dyr.