Krisen i treforedlingsindustrien førte til at regjeringen bevilget 10 millioner kroner til etablering av inntil to såkalte industri-inkubatorer, som skulle være tilknyttet treforedlingsmiljø.

På Follum vil det bli satt i gang et forprosjekt som har som ambisjon å etablere en slik industriinkubator før jul. 3,75 millioner kroner er satt av.

- Positivt

Viken Skog har kjøpt Follum og har disponert hele området siden 29. juni. Skogeierforeningen ser muligheter for mange små ”knoppskytinger”.

- Dette er positivt og vi er fornøyde med at SIVA vil satse på oss. En industri-inkubator vil legge til rette for teknologiutvikling av fremtidens produkter basert på skogen som råstoff, sier administrerende direktør i Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink.

SIVA er et statlig foretak som er en del av statens virkemiddelapparat og ligger under Nærings- og handelsdepartementet.

Fiborgtangen Vekst AS ved Norske Skog Skogn er det andre prosjektet som får støtte. Der skal det investeres til sammen cirka fire millioner kroner over tre til fem år.

Revitalisering

Per Anders Folladal, senior prosjektleder i SIVA, har ledet arbeidet med å vurdere og samhandle med de store treforedlingsmiljøene.

- Vi har kommet fram til to miljøer hvor inkubator-konseptet vil ha størst effekt. SIVA har stor tro på at inkubatorkonseptet vil kunne føre til revitalisering og knoppskyting rundt disse svært viktige miljøene, sier Folladal.