Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune fordelte i går til sammen 65 millioner kroner til nye idrettsanlegg.

Det er det høyeste beløpet Buskerud noensinne har fått fra regjeringen, og 18 millioner kroner mer enn i fjor.

Årsaken til økningen er et høyere totalt søknadsbeløp, i tillegg til at deler av fylket anses å være pressområder for utvikling av idrettsanlegg.

– Mange søknader som blir innvilget i år, har faktisk bare ventet to år på tildeling, i motsetning til den normale ventetiden på 4-5 år, sier Turid Wickstrand Iversen (H), nestleder i hovedutvalget i fylkeskommunen.

Det er regjeringen som fordeler pengene, som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, til bygging av idrettsanlegg.

Følgende anlegg i Hole og Ringerike er tilgodesett.

Hole

Kleivhallen: 3.000.000,-
Greinehytta: 640.000,-
Vik - nærkart: 30.000,-
Vik skole, aktivitetsanlegg: 40.000,-
Vik skole, BMX sykkelbane: 114.000,-

Ringerike

Klubbhus, Ådal skytterlag: 1.000.000,-
11-er kunstgress, Heradsbygda: 2.500.000,-
Vælsvann øst, o-kar: 27.000,-
Eikli skole, skolekart: 53.000,-
Ballbinge, Vang barneskole: 231.000,-
Ballbinge, Ullerål skole: 182.000,-