Etter å ha gjennomført en rekke eiendomsprosjekter utenfor Ringeriks-regionen setter Oddvar Røysi (67) nå alle kluter til i hjembyen Hønefoss. Med et budsjett på om lag en milliard kroner lanserer han nå planer for de 17 målene han kjøpte av de tidligere eierne av Ringerike stormarked i fjor.

Dette er hovedelementene i Røysis kongstanke:

  • Badeland på 3.000 kvadratmeter.
  • Cirka 20 etasjer høyt hotell med cirka 160 rom.
  • 16.000-17.000 kvadratmeter kjøpesenter.
  • 160 leiligheter fordelt på tre boligblokker.

- Dette kan bli et opplevelsessenter i sentrum av Hønefoss. I tillegg er planene i henhold til kommuneplanen. Det er midt i blinken for sentrumsutvikling, sier Oddvar Røysi og hans arkitekt Kjell Reine i Reine og Halvorsen AS.

Familievennlig

Badeland, hotell og kjøpesenter er planlagt på det som i dag er for Ringerike stormarked. Dagens stormarked skal rives og erstattes med parkeringsplasser i bunn - og med tre nye boligblokker med 160 leiligheter på toppen.

- Vi vil ha et boligområde som er tilrettelagt også for barnefamilier, for ikke å sterilisere byen med leiligheter bare for oss eldre. I kombinasjon med badeland og kjøpesenter mener vi dette er en god idé. Røysi vil søke å finne en profesjonell hotellaktør for å drifte hotellet.

- Hotellet vil være med på å skape mer liv i Hønefoss sentrum. Og vi regner med å stå for mye av belegget selv, gjennom aktivitetene som utvikles på Hvalsmoen, sier Røysi. Han viser til at det allerede er gjennomført seks store arrangement i den tidligere militærleiren. Nylig hadde Statoil ikke mindre enn 2.000 mennesker til stede på et såkalt "event" i leiren.

Klar for konkurranse

Når det gjelder kjøpesenteret er han mer enn klar for å konkurrere med det nye Hønefoss-Senteret som etter planen skal strå ferdig neste høst.

- Hadde jeg ikke trodd det var grunnlag for senteret vi planlegger, hadde vi ikke gått i gang med dette, sier han.

Utbyggingen er planlagt slik at kjøpesenter, hotell og badeland bygges først - slik at dagens leietakere i Ringerike stormarked kan ha vanlig drift helt fram til de nye lokalene står ferdige.

Finansieringen bekymrer ikke Oddvar Røysi.

- Heldigvis er Oddvar Røysi behagelig likvid. Jeg går aldri til banken og spør om penger i forkant, sier han. Rent formelt er det Røysi Invest AS som skal gjennomføre prosjekt. Fra før er det i første rekke DNB NOR som har bidratt med lånekapital til fullføring av selskapets investeringer.

Venter debatt

Røysi tar høyde for at planene vil kunne skape debatt om sentrumsutvikling, og ikke minst om utvikling ved fossen som i sin tid la grunnlaget for selve byutviklingen i Hønefoss. De spenstige planene lanser et halvt år etter at det siste sagbruket - Hønefoss Bruk AS - skrudde av strømmen etter 400 år med sammenhengende sagbruksdrift ved fossen.

- Vi vurderer nå hvordan vi skal presentere dette prosjektet videre lokalt, sier Røysi. Foreløpig vil han ikke konkludere med om det kan bli et folkemøte eller lignende om utbyggingsplanene som er de største på lang tid.

Arkitekten og eiendomsutvikleren sier en normal saksbehandlingstid, medberegnet offentlig forvaltning og intern kvalitetssikring vil ta 14-15 måneder. Videre ventes en byggetid på cirka 18 måneder. I praksis kan det bety at den nye bydelen kan være en realitet i 2010 eller 2011.