– God vannkvalitet i Steinsfjorden

Vannkvaliteten i Steinsfjorden ser ut til å ha blitt bedre.

Vannkvaliteten i Steinsfjorden ser ut til å ha blitt bedre.

Artikkelen er over 3 år gammel

Temperaturen frister ikke til bading, men målinger viser i hvert fall at vannkvaliteten i Steinsfjorden nå ser ut til å ha blitt bedre.

DEL

Dermed skulle det ligge godt til rette for å ta seg en dukkert til sommeren. Vannkvaliteten har selvsagt mye å si for livet i fjorden også.

Forbedring

NIVA (Norsk institutt for vannforskning) har vurdert at Steinsfjorden hadde god økologisk tilstand i 2016. Dette innebærer en forbedring av vannkvaliteten fra tidligere år. Gjennom sesongen ble det funnet lite giftproduserende blågrønnalger i Steinsfjorden, skriver Ringerike kommune på sine nettsider.

I årets overvåkingsprosjekt ble det tatt prøver fra hovedstasjonen (innsjøens dypeste punkt) én gang hver måned, fra mai til oktober, mens badeplassene ble overvåket fra juni til august.

Nådde miljømålet

NIVAs totalvurdering for 2016 er at Steinsfjorden er i god økologisk tilstand i henhold til EUs vanndirektiv, og dermed oppnår miljømålet for 2016. Det ble kun funnet lave mengder av giftproduserende alger i vekstsesongen.

Ved badeplassene var det lave verdier av giftstoffer fra alger, og badevannet overholdt den anbefalte grensen for badevann satt av WHO (Verdens helseorganisasjon).

LES OGSÅ: Skal Sundvollen vokse ut i fjorden?

Artikkeltags