– Som hytteeier på Utstranda i Hole går jeg og mange beboere ofte våre turer på stier og skogsbilveier i området. En av turveiene går forbi rasteplassen som vender mot fjorden på nye E16. Der ligger også minnesteinen over hendelsene på Utøya. Mange stopper på rasteplassen for å nyte utsikten, og for å minnes. Dessverre har området ved minnesteinen i lang til blitt brukt til å dumpe søppel, forteller Per Albretsen til Ringerikes Blad søndag.

Det skal dreie seg om flere pc- og tv skjermer, sko og klær samt kjøleskap.

LES OGSÅ: – Det styggeste jeg vet!

Brukt som toalett

– Har det blitt gjort noe for å rydde opp på stedet, eller hindre forsøpling?

– Høsten 2015 gjorde jeg ansvarlig instans for vedlikehold på rasteplassen oppmerksom på dette, uten at det skjedde noe. Jeg fikk heller ingen respons på min henvendelse.

– Det kan også nevnes at rasteplassen i en periode på cirka tre måneder ble brukt som overnattingssted av omreisende hver natt. Skogen rundt minnesteinen ble, og blir brukt, som toalett av mange.

LES OGSÅ: - Bygg minnesmerket på Utøya

En skam

– Hva tenker du om at folk benytter rasteplassen som søppelplass?

– For det første synes jeg det er en skam at noen kvitter seg med sitt avfall på en så enkel måte, og jeg synes det er leit at de som stopper der for å minnes, og for å nyte den vakre utsikten må stå på en søppeldynge, avslutter Albretsen.

LES OGSÅ: Minnestedet må på plass

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bør kunne rydde selv

Audun Haugerud, byggeleder i Statens vegvesen bekrefter på telefon søndag ettermiddag at han har mottatt flere henvendelser  hva gjelder forsøpling på rasteplassen.

Vi har tilsyn her stort sett daglig, men hvis det ikke er tilstrekkelig må vi følge opp. Samtidig bør folk kunne rydde opp etter seg, og benytte seg av søppelkassene på stedet, forteller han.

– Albretsen forteller at rasteplassen blir benyttet som overnattingssted og toalett. Er du kjent med det? Hva er mulige tiltak for veivesenet her?

Vi hadde en del problemer med det i sommer, men nå er det også en del tungtransportsjåfører som overnatter her, i bilene sine. Når det gjelder toaletter, så finnes det på begge rasteplassene. I sommerhalvåret blir disse tømt og vasket omtrent daglig. Vi mener at vi har systemer for å håndtere dette, men hvis det fortsetter, vil vi se på andre muligheter.

Sørbråten - igjen

Tidligere denne måneden bestemte regjeringen at 22. juli- minnesmerket skal stå ferdig på Sørbråten neste sommer. Utstranda Vel mener det har gått prestisje i saken for myndighetene.

I et leserinnlegg peker Eva Bekkelund-Eriksen på Hole-ordførererens manglende støtte til befolkningen på Utstranda, noe Per R. Berger (H) ikke er enig i.

LES OGSÅ: AUF-leder Mani Hussaini: – Utøya blir et sted mot ekstremisme