Av den halvparten som ikke støtter #MeToo, er det jevnt fordelt mellom dem som ikke har tatt stilling og de som ikke støtter den.

De som er kritisk til kampanjen begrunner dette blant annet med at kampanjen er for unyansert og inkluderer for mye, at den overdramatiserer, at rettssikkerheten er dårlig, og at den kan føre til frykt for å gi komplimenter, ros og andre ting som er ment oppbyggende.

Også når det gjelder synet på hvor viktig kampanjen er for å skape varige endringer er synet delt på midten. En del tror at kampanjen vil føre til varige samfunnsendringer. Den andre delen er delt mellom de som ikke tror på endringer, og de som ikke har gjort seg opp en mening.

LES OGSÅ: