Sammen med mange av Amedias 63 lokalaviser over hele landet og Nettavisen.no skal Ringerikes Blad nå få fram et bredere bilde av MeToo (JegOgså).

#metoo-kampanjen, som vi kjenner godt i dag, startet i USA i oktober 2017. Da med en rekke saker knyttet til den kjente Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

MeToo som uttrykk har faktisk røtter tilbake til 2006, da Tarana Burke tok i bruk uttrykket i saker som handlet om å bekjempe seksuelle overgrep, antasting og trakassering. Ideen var å dele personlige erfaringer, som en støtteerklæring til andre ofre.

De siste månedene har vi sett hvordan kvinner over lang tid har blitt utsatt for uakseptabel adferd. #metoo har fått fram sakene, og bidratt til både bevissthet og en bedre hverdag for mange. Mange av dem som har gjort noe galt, har mistet både jobb og anseelse.

LES OGSÅ: Slik går du fram hvis du blir seksuelt trakassert

Kvinner har i de aller fleste sakene vært offeret, og likestilling og kvinnekamp har åpenbart ikke kommet så langt som vi liker å tro. Er dette et problem i en liten elite, eller er det problem som gjennomsyrer hele samfunnet? Og hva med mennene?

Svaret ønsker vi å få gjennom en landsomfattende spørreundersøkelse, hvor Ringerikes Blad også kan speile hvordan situasjonen er i vårt distrikt.

Alt innhold vil bli behandlet anonymt. Dersom noen ønsker å dele en historie, er de velkommen til å ta kontakt med avisen.

Til tross for et sterkt søkelys på seksuell trakassering de siste månedene, kan definisjonen av #metoo for noen fortsatt være uklar. Vi vil legge til grunn definisjonen at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, og støtter andre som har opplevd det samme.

Vi ønsker nå, sammen med resten av Amedia, å presentere omfanget av #metoo i Norge generelt – og Ringeriksregionen spesielt.

Gjennom bevissthet ønsker vi å bidra til å gjøre både Ringeriksregionen Norge bedre. Vi ønsker rett og slett å speile #metoo slik hele Norge ser og opplever det.

Spørreundersøkelsen finner du i skjemaet under. (Hvis skjemaet ikke vises riktig, kan du også gå direkte til denne siden.) Du kan også kontakte en av våre journalister direkte om du ønsker det.