- Mest renteøkning

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Styreleder Jan Solberg i Elstangen AS tar kritikk for at boligkjøperne ikke ble informert om husleieøkningen, men påpeker at det meste av prishoppet skyldes renteøkning.

DEL

Solberg opplyser at fellesutgiftene for en standard leilighet på 80-90 kvm i Klokkerlia borettslag har økt med om lag 4.400 kroner fra prospektet ble lagt ut og fram til innflyttingen i fjor høst.

- Av dette er 3.200 kroner renteøkning. De resterende 1.200 kroner skyldes kostnader til fyring, varmtvann og vann- og kloakkavgift, som ikke ble tatt med i budsjettet, sier Solberg.

- Når ble det bestemt å legge disse utgiftene inn i husleien?

- Jeg kan ikke si akkurat når den beslutningen ble tatt, men det var tidlig i byggefasen.

- Hvorfor informerte dere ikke kjøperne om det?

- Det ble ikke tatt med i prospektet, men dette er jo kostnader som hver enkelt må legge inn i sitt private budsjett uansett. Jeg kan ta kritikk for at vi ikke var gode nok til å informere om at dette ble lagt inn i felleskostnadene. Men totalutgiftene for den enkelte beboer er ikke blitt høyere, snarere lavere enn om vi skulle hatt individuelle målere på vann og varme, sier Solberg.

- Ikke justert underveis

Han påpeker at størsteparten av prishoppet skyldes renteøkning. I løpet av salgsperioden steg renten betraktelig. Likevel var husleien i prospektet den samme under hele perioden. De økte utgiftene på 3.200 kroner ble først tatt inn i husleien da borettslaget ble etablert.

- Dette ble ikke justert opp underveis. Men det må kjøperen nesten skjønne selv, og jeg regner med at de følger så mye med at de visste at renten hadde gått opp. Det sto også i prospektet hvilken rentesats vi hadde beregnet ut fra, sier Solberg.

Byggestart for terrasseblokka på Elstangen var på forsommeren 2006. De første leilighetene ble prosjektert og lagt ut for salg i 2005.

Artikkeltags