– Tåkelegging fra Hole Høyre

En aksjonsgruppe for bevaring av friområdet Steinsåsen Vest er dannet. Gruppen hevder at den har brukt to år på å få Hole Høyre i tale.

DEL

ValgHole Høyre kommer nå for første gang på banen for å kommentere utbygging av friområdet Steinsåsen Vest. Hovedbudskapet fra leder i Hole Høyre, Idun Eid, er at Høyre ikke har tatt noe standpunkt, men skal ta stilling til det på et senere tidspunkt etter valget!

Hole Høyre prøver nå åpenbart å redde stemmer to dager før valget for så å kunne stå helt fritt til å mene hva som helst på et senere tidspunkt.

– Stemte nei

Jeg minner om at Høyre var med på et enstemmig kommunestyrevedtak 08.04 der de stemte nei BÅDE til utbygging OG nei til at det skulle fastsettes planprogram for nytt boligområde i Steinsåsen Vest. 

I sin siste anbefaling til plan- og miljøstyret den 19. august fra administrasjonen i Hole kommune gis det skriftlig uttrykk for følgende vedrørende Steinsåsen Vest: «Bør ikke videreføres på grunn av store arealkonflikter. Arealinnspillet anbefales ikke tatt med videre».

Likevel oppfatter vi at Høyre snur trill rundt når de i møtet i plan- og miljøstyret 19.08 går hardt inn for å få akkurat dette området inn i arealplanen igjen. Hvis Høyre hadde stått fast på det som var det åpenbart prinsipielle i vedtaket fra 08.04 om å si nei til utbygging, er dette helt unødvendig og skaper igjen mye usikkerhet i lokalbefolkningen. Jeg minner om at selv om det nå er færre enheter som ønskes bygget, er området som skal bygges ut i praksis det samme. Det blir bare større hus og dyrere å kjøpe seg inn.

– Svekker tillit

For Hole Høyre ser det ut til at kommunestyrevedtak ikke har lengre levetid enn fram til neste møte. Det svekker tilliten til Hole Høyre og politikerne våre. Forutsigbarhet i politikken er viktig for oss innbyggere.

Hole Høyre skriver i sitt eget valgprogram: «Friluftsområder må sikres gjennom riktig arealplanlegging og samarbeid med lokalbefolkningen». Nå legger man opp til å gå imot anbefalingene fra kommunens administrasjon, imot fylkesmannens klare uttalelse og man legger seg kraftig ut med en stor gruppe av egne innbyggere som bruker friområdet flittig som sitt nærturområde. Til Høyre vil vi si: Hvis man skal sikre friluftsområder kan man ikke bygge dem ut. Og hvor ble det av samarbeidet med lokalbefolkningen?

Det er riktig som Eid sier at nytt kommunestyre tar saken videre. Men Hole Høyre, og heller ikke Sp og FrP, vil tone flagg og si hva de mener nå på tross av sitt åpenbart prinsipielle standpunkt i kommunestyret 08.04. Denne saken har versert i nær to år nå, inkludert gjentatte forsøk på å få Hole Høyre i tale blant annet gjennom direkte spørsmål til Hole Høyre i Ringblad i mars 2019. Først to dager før valget responderer Hole Høyre, men uten å si noe om hva de står for.

Politikere på besøk

Ordførerkandidat Syver Leivestad har gått i gatene her og i sine samtaler med oss som beboere sagt det samme som Eid. De har fortsatt ikke tatt noe standpunkt og sier verbalt at de ikke vet hva de mener. Han kan heller ikke si noe om hvorvidt deres representanter vil bli stilt fritt i saken eller ikke. 

Et gammelt ordtak sier at «Ingen vet hvor haren hopper». Ingen vet hva Hole Høyre mener. Vi håper imidlertid fortsatt på at også Hole Høyre og deres representanter i nytt kommunestyre er villige til å se på saken fra innbyggernes side, holde seg til sitt eget program om bevaring av de få gjenværende friområdene i Hole og bli med oss på bevaring av nærturområdet vårt. 

Jeg minner om at Arbeiderpartiet, SV, MDG og KrF fortsatt står ved sitt klare standpunkt om bevaring av friområdet Steinsåsen Vest. Husk det er lokalvalg, ikke stortingsvalg. Stem på lokale saker som angår nettopp deg. Vil du bevare Steinsåsen som friområde og føle deg trygg på det, stem Ap, SV, MDG eller KrF.

«Aksjonsgruppen for bevaring av friområdet Steinsåsen vest»
Erik Taubøll

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags