I en pressemelding skriver Per Arne Dahl som er biskop i Tunsberg og prost i Ringerike, Kristin Moen Saxegaard, om den afghanske familien som har søkt kirkeasyl i Hønefoss:

LES OGSÅ: Familie i kirkeasyl i Hønefoss etter at de ble hentet ut av menighetshus på Vestlandet

Søndag 18. mars tok Hønefoss menighet imot en afghansk familie som søkte kirkeasyl.

Familien på 5 består av to unge foreldre, og 3 barn under 6 år.

Konverterte for to år siden

De opplever situasjonen sin svært traumatisk. Familien forteller at de har flyktet fra tvangsekteskap.

For to år siden konverterte de til kristen tro. Familien har fått avslag på søknad om opphold, og avventer endelig svar på anke.

LES OGSÅ: Kontaktet alle kirkelederne for å få hjelp til den afghanske familien

Biskop i Tunsberg og prost i Ringerike gir sin støtte til Hønefoss menighet om å åpne for kirkeasyl.

Vist gjestfrihet

Menigheten har møtt dem slik kristne kirker verden over gjør i møte med mennesker i nød. De har vist gjestfrihet. Mennesker på flukt fra forfølgelse har alltid vært noe som angår kirken.

Mennesker som har en troverdig fortelling om sin omvendelse, og som gjennom lang tid har bekreftet sin tro, fortjener respekt og å bli trodd.

LES OGSÅ: Politiets utlendingsenhet: – Familien har fått påbud om å oppholde seg på Hvalsmoen