Det er tydeligvis mitt svar på spørsmål fra Ring Blad om varaordfører står bak formannskapets enstemmige vedtak om å bevare fasaden på gamle handelskolen, som har irritert Svenn Bagaasen. Som varaordfører står jeg bak og støtter vedtak i kommunestyret og formannskap uansett hva min personlige mening måtte være.

Nå er det vel selve vedtaket, og ikke varaordførers rolle eller uttalelse, som ikke har falt i smak.

Det vil alltid være ulike syn mellom vern, bevaring og byens behov for fornyelse og utvikling.

Byens eldste bebyggelse har sin opprinnelse på «Nordsia» og mye av byens gamle sjel er å finne her.

Det kan derfor ikke være merkelig at formannskapet er opptatt av å få bevart byens skjel på best mulig måte for nåtid og fremtid.

Jeg bruker paradegate Karl Johans gate i Oslo sentrum som eksempel. Den har et bredt spekter av fasader med forskjellige historistiske formuttrykk. De fleste av bygningene er bevaringsverdige og er formelt regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven, med krav om at eksteriøret skal tas vare på. Det vil si at fasadene skal bevares med opprinnelige bygningsdeler, overflater og detaljer. Det er flere bygg i denne gaten som er «nye» bak fasadene. Jeg tror de fleste av oss synes dette er fornuftig og tiltalende.

Det som er beklagelig med gamle handelskolen er at eier/utbygger har brukt mye ressurser og penger uten tidligere å ha fått et klart signal om krav bevaring av fasaden.

Jeg mener vi har forsømt oss på et område, nemlig ikke vedtatt en helhetlig plan for områdene rundt Nordre torg. Hvordan ønsker innbyggerne at bydelen skal være? Det vil gi eiere og utbyggere forutsigbarhet.

Det er mange utfordringer som krever en helhetlig plan og ikke for hvert enkelt prosjekt.