MDG: – E16 må ikke bygges i internasjonalt fredede områder

Ramsar-rapporten går mot kryssing både ved Busund og Helgelandsmoen.

Ramsar-rapporten går mot kryssing både ved Busund og Helgelandsmoen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Miljøpartiet De Grønnes landsstyre har vedtatt en resolusjon for å bevare de verdifulle naturområdene nord i Tyrifjorden mot den planlagte traseen for E16. 

DEL

– Vi kan ikke ha en firefelts motorvei gjennom et av Norges aller flotteste våtmarker og kulturlandskap. Prosessen rundt valget av denne traseen har vært under enhver kritikk. Her har man ignorert alle naturvernhensyn i et av Norges få internasjonalt vernede områder etter Ramsar-konvensjonen, et område der den gamle norske kongeslekten oppsto, med viktige gravhauger og et fruktbart jordbrukslandskap, sier De Grønnes Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i en pressemelding. 

– Området ble tidligere karakterisert som så verdifullt av Stortinget at det traseen for vei og jernbane aktivt ble lagt utenom, gjennom en grundig prosess. Det ble fjernet med et pennestrøk, og uten debatt, i 2015. Det lover svært dårlig for Regjeringens og Stortingets behandling og når NTP nå skal diskuteres.

Miljøpartiet De Grønne mener at en firefelts motorvei på E16 er unødvendig, og at en oppgradert vei kan legges i eksisterende trasé.

– Vi mener også at Ringeriksbanen bør bygges, men langs Åsa-traseen slik Stortinget opprinnelig vedtok. Ringeriksbanen er svært viktig for å bedre togforbindelsen mellom Oslo og Bergen, men Åsa-alternativet vil redde uerstattelig natur og kun øke reisetiden med noen få minutter, sier Rasmus Hansson i pressemeldingen.

– Dette er et typisk eksempel på valget mellom bærekraftig og miljøvennlig, og ikke-bærekraftig og miljøødeleggende samferdselspolitikk. De Grønnes landsstyre oppfordrer Regjeringen og Stortingsflertallet til å velge det mest miljøvennlige alternativet, avslutter Hansson.

LES OGSÅ:

Artikkeltags