Mari og Nils-Erik har landets beste purkebesetning

Grisebondene fra Røyse, Nils-Erik og Mari Frøhaug.

Grisebondene fra Røyse, Nils-Erik og Mari Frøhaug. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Norges beste purkebesetning er kåret. Beste purkebesetning i 2016 er Mari og Nils-Erik Frøhaug fra Frøhaug gård på Røyse.

DEL

Norske svinebesetninger rangeres hvert år etter produksjonsresultater, basert på registreringene besetningene gjør i styringsverktøyet Ingris. Dette er første gang at en vinner utropes så tidlig på året.

I klassen purker rangeres besetningene etter antall beregnede avvente pr. årspurke. For å vinne her tåles ingen feilskjær. Grisingsprosenten må være langt oppe på 90-tallet, i kombinasjon med høyt antall fødte grisunger og en lav tapsprosent. Det var 348 deltakere i klassen. 

– Resultatene fra topp-besetningene er svært imponerende, disse tar virkelig ut potensialet som ligger i den nye genetikken, sier Solveig Kongsrud, Seniorrådgiver i Norsvin.

– Det er også imponerende å se hvordan disse besetningene oppnår svært gode resultater år etter år. Gjennomsnittet for de ti beste besetningene i 2016 er på 31,5 beregna avvente per årspurke.

Mari og Nils-Erik Frøhaug

  • Driver kombinertproduksjon (purker, smågris og slaktegris) på Røyse utenfor Hønefoss.
  • Har egenrekruttering etter at de sluttet som formeringsbesetning I 2014.
  • Er intresserte i avl og legger spesielt vekt på moregenskaper hos purkene.
  • Purkene i besetningen er TN70, og sik sak-krysninger; krysninger mellom Norsvin Landsvin og nederlandsk Z-linje (Yorkshire). TN70 er i dag den vanlige purka i norsk svineproduksjon.
  • Paret har trav som hobby, og er svært aktive i travsporten, med bl.a. flere egne hester.

Kilde: Norsvin

Resultatene taler for seg: 33,7 beregna avvente per årspurke, en grisingsprosent på 97 og 2,37 kull per årspurke.

Nøff! Griser fra Frøhaug gård.

Nøff! Griser fra Frøhaug gård. Foto:

Totalt 15,5 levendefødte grisunger per kull, og en tapsprosent på 8,1. Framgangen i produktivitet er stor; Frøhaug-besetningen kan vise til en økning på nærmere 2 smågris per årspurke fra 2015 til 2016 (fra 31,8 til 33,7).

Nils-Erik Frøhaug mottok prisen under årsmøtet i Norsvin SA. Han la vekt på at paret sammen står bak de svært gode produksjonsresultatene. Besetningseierne er kjent for kontinuerlig og godt husdyrhold, og bruker mye tid i fjøset med dyrene. Frøhaug var formeringsbesetning fram til 2014, da de la om driften og fortsatte som bruksbesetning.

Torill Kure, leder i Norsvin Buskerud sier om vinnerne:

– Mari og Nils-Erik er begge viktige og aktive bidragsytere i svinemiljøet i Buskerud. De vil det beste for alle, er åpne og deler gjerne sin kunnskap og erfaringer med kollegaer. De er systematiske, jobber bra sammen og utfyller hverandre godt i det daglige arbeidet. Og så må det legges til at Mari har et ekstremt godt øye for dyr, avslutter Kure. 

Hva er Ingris?

  • Ingris er den landsomfattende husdyrkontrollen på gris og er et registrerings- og styringsverktøy for svineprodusenter.
  • Registreringen er web-basert og gir produsentene en trygg lagring av data i en felles database. Data fra enkeltbesetninger offentliggjøres kun dersom besetningseier har gitt tillatelse til dette.
  • Ut ifra registrerte hendelser i programmet, kan brukeren hente ut styringslister og oversikter til bruk i drift av besetningen.
  • I tillegg til den daglige nytten for den enkelte svineprodusent, gir ingrisdata en god dokumentasjon av norsk svineproduksjon, bransjen får viktige data til produksjonsprognoser og FoU-prosjekter, og Ingris er ikke minst et svært viktig verktøy i avlsarbeidet.
  • Fristen for dataregistrering var 28.februar, og Ingris-teamet i Animalia og Norsvin har jobbet intensivt for å kvalitetssikre data.

Kilde: Norsvin

LES OGSÅ:

Purk med 33 svin på skogen 

Artikkeltags