Martine-anken avvist av Høyesterett

DEL

Kvinnen som var dagmamma for Martine (1) ble i april i år dømt til fire års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge mot den 13 måneder gamle jenta.

Kvinnen anket dommen fra Borgarting lagmannsrett til Høyesterett i april.

Fredag morgen ble det klart at Høyesterett avviser anken. Dermed er lagmannsrettens dom rettskraftig og blir stående.

Ringerikes Blad følger opp saken videre.

Artikkeltags