Dagmamma i Martine-saken dømt til fire års fengsel

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Dagmammaen i Martine-saken er dømt til fire års fengsel for dødelig vold.

DEL

Kvinnen er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge mot 13 måneder gamle Martine i Hole i 2006. Dommen ble offentliggjort fredag ettermiddag.

Saken ble henlagt i 2009, men gjenopptatt i 2016. Kvinnen ble frikjent da saken var oppe for Ringerike tingrett.

– Bakhodet mot noe hardt

I 2006 var kvinnen dagmamma for 13 måneder gamle Martine, som døde 8. september 2006 av skader hun fikk fire dager tidligere.

«Lagmannsrettens flertall har lagt til grunn at tiltalte har slått Martines bakhode med voldsom kraft eller støtet/slengt bakhodet mot noe hardt, og at dette skjedde tre ganger etter hverandre. Flertallet finner det derfor bevist at det for tiltalte har fremstått som mer sannsynlig at Martine ved disse handlingene fikk betydelige skader enn at hun ikke fikk det. Flertallet har også lagt til grunn at tiltalte handlet relativt raskt og i frustrasjon», heter det i dommen.

Retten understreker at det ikke er tale om gjentatt mishandling, men enkeltstående tilfeller av voldsbruk.

Kvinnen ble siktet i januar 2007, men da saken var ferdig etterforsket, ble den henlagt av Riksadvokaten på grunn av bevisets stilling. Via Stine Sofies Stiftelse ba Martines foreldre i 2015 og 2016 om at politiet skulle etterforske på ny.

LES OGSÅ: Nekter straffskyld i Martine-saken 

Siktet igjen ti år etter

Sørøst politidistrikt og Cold case-gruppa til Kripos startet ny etterforskning av saken i 2016. Det førte til at Riksadvokaten besluttet å gjenåpne etterforskningen. Dagmammaen ble siktet på nytt 8. september 2016, på dagen ti år etter at jenta døde.

Da kvinnen ble frifunnet i tingretten, anket påtalemyndigheten avgjørelsen, og saken kom opp for Borgarting lagmannsrett i februar i år. Påtalemyndighetens påstand om straff for den tiltalte var sju og et halvt års fengsel.

Lagmannsretten mener påtalemyndigheten er å bebreide for at saken ikke ble oppklart og ført for retten på et tidligere tidspunkt. Straffen ble betydelig redusert som følge av tiden som har gått.

Kvinnen er også dømt til å betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til den ene etterlatte.

Dommen ble avsagt med dissens. En av meddommerne mener det ikke kan utelukkes at jenta var påført hodeskadene før hun ble levert til dagmammaen.

Dommen er ikke rettskraftig.

LES OGSÅ:

Artikkeltags