Mangfold på agendaen

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Holeværingen Ahmad Ghanizadeh er sentralt plassert i Regjeringskvartalet, med ansvar for integrering og mangfold.

DEL

Nylig ble Ghanizadeh utnevnt i statsråd, som avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Avdelingen Ghanizadeh jobber i, er Integrerings- og mangfoldsavdelingen.

Avdelingen ble opprettet 1. januar 2005. Regjeringsskiftet førte til at deler av det tidligere Kommunal- og regionaldepartementet er overført til det nyopprettede AID.

– Et sentralt politisk tema, dette med integrering?

– Ja, det er det. Men vil du diskutere politikk, skal jeg heller forsøke å ordne en avtale med statsråden, smiler Ghanizadeh. Statsråden er Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

På fylkestinget

Ghanizadeh er ekstra bevisst på at han ikke skal blande roller. Han er embetsmann - javel statsråd - men han er politisk aktiv på fritiden. Holeværingen sitter på fylkestinget for Buskerud SV, og han har plass i regionalutvalget.

Så når SV-stortingsrepresentanter kritiserer Ap-statsråden for å virke provoserende? Bjarne Håkon Hanssen sa noe om at arbeidsledige og innvandrere på norskkurs skal stå opp om morran? - ønsker ikke Ghanizadeh å mene noe om det...

Høy ledighet

Ghanizadeh kjenner Introduksjonsloven bedre enn de fleste. Juristen var sekretær for lovutvalget som utarbeidet førsteutkastet.

– Hva slags tilbakemeldinger får dere fra innføringen i kommunene?

– UDI avga en statusrapport ved årsskiftet, som tyder på gode resultater. Ut fra det vi får rapporter om, er kommunene veldig opptatt av å forankre loven og organisere tiltakene godt.

Foreløpige resultater viser at halvparten av de som har fullført toårig introduksjonsprogram er i gang med utdanning eller arbeid.

– Hva er andelen sysselsatte i gruppen utlendinger i forhold til befolkningen for øvrig?

– Arbeidsledigheten hos innvandrere er betydelig høyere enn i befolkningen ellers, to-tre ganger høyere.

– Hva er årsakene til dette?

– Å, det er ulike årsaker. Dels at nyankomne ikke har grunnleggende kvalifisering, dels at det finnes barrierer i arbeidslivet, herunder diskriminering. Bildet er sammensatt.

– Med utlendinger, mener dere også svensker?

– Ja, pr. definisjon er de jo utlendinger, alle som ikke er norske statsborgere. Men introduksjonsloven omfatter de som kommer utenfra EØS og EU-området.

Voksen student

Selv har Ghanizadeh vært en mangfoldig mann etter at han kom til Norge som 25-åring, etter oppvekst i den iranske hovedstaden Teheran. Fra Iran hadde han artium og en påbegynt ingeniørutdanning. I Norge jobbet han forskjellige steder, blant annet på fabrikken som den gangen het Keyes, og for Ringerike kommune.

– I kommunen jobbet jeg i en tiårsperiode, som lærervikar, sosialkonsulent og som tolk, forteller Ghanizadeh, som er statsautorisert tolk i persisk.

– Hvordan var det å lære norsk?

– Det gikk veldig greit. Jeg har lært masse norsk gjennom jobber jeg har hatt.

Etter hvert ble det kombinasjon av jobb og studier ved Universitetet i Oslo. Han fullførte juridikum på normert tid, seks år, og var da 35 år gammel.

Markatraver

Ghanizadeh bor i Sundvollen med kone og fire barn. Barna er i alderen 11 til 17 år.

Gode grunner til å bo på Ringerike er mulighetene til å sykle, svømme i Tyrifjorden om sommeren, gå tur på skauen hele året - på beina eller på ski.

– Naturen på Ringerike er helt unik. Ringkollen og løypene der, Kleivstua, utsikten. Det er så givende! Etter lange dager på jobb er naturen virkelig noe som gir overskudd, synes Ahmad Ghanizadeh.

Han er gift med Grethe, kjent som dirigent for Ringerike barne- og ungdomskor (det som tidligere het Ringerike pikekor) og Vox.

– Var det Grethe som fikk deg til Norge?

– Hun er i hvert fall en veldig viktig grunn til at jeg er blitt her!

Artikkeltags