Interessen for å bli medeiere i SpareBank 1 Ringerike Hadeland var formidabel. Fristen for bestilling av egenkapitalbevis har gått ut, og banken er overveldet over interessen.

I utgangspunktet var salg for opp mot 150 millioner kroner forventet, men i bestillingsperioden ble det meldt om behov for en utvidet ramme. Den ble satt til 467 millioner kroner, og ved salgsperiodens slutt var det bestilt egenkapitalbevis for hele 782 millioner kroner(!).

LES OGSÅ: Nå kan du bli bankeier

- Dette viser at markedet har stor tro på den nyfusjonerte banken, og forventninger om god avkastning er tydelig til stede, sier administrerende banksjef Steinar Haugli.

Tildeling av egenkapitalbevis og melding om eventuell avkorting vil bli bekjentgjort med det første. Kjøpere med adresse i bankens nedslagsfelt vil få full tildeling, mens kjøpere utenfor bankens markedsområde må regne med forholdsmessig avkorting.

Det var de tre sparebankstiftelsene i Ringerike, Gran og Jevnaker Lunner Nittedal som besluttet å redusere sine eierandeler i banken. Bakgrunnen for at stiftelsene selger seg noe ned er ønske om et bredere eierskap og hyppigere omsetning av egenkapitalbevis.