Øistein Langslet i Viltnemnda i Hole ber bilister være obs på Sollihøgda, etter at to elger har blitt påkjørt.

Natt til fredag overlevde en elg et sammenstøt med en bil, og natt til lørdag døde en annen elg etter å ha blitt påkjørt på akkurat samme sted.

Langslet sier at elgfaren er særlig stor mellom Skaret og kommunegrensen til Lier, og det var der begge elgpåkjørslene skjedde.

Natt til søndag var en maxi-taxi nær ved å kjøre på en elg på Almesletta. Takket være sjåførens raske reaksjon, slapp elgen å bøte med livet.

På denne tiden av året blir ungdyrene jaget bort fra moren, som har fått nye kalver, og det kan være med på å å forklare de mange elgobservasjonene.