Gå til sidens hovedinnhold

- Må ikke hindre landbruket

Artikkelen er over 12 år gammel

Buskerud Bondelag mener Naturvernloven er for restriktiv til å bruke på vern av fuglelivet i Tyrifjorden.

Bondelaget mener fuglelivet og hekkelokalitetene i fjorden kan vernes med hjemmel i viltloven og plan- og bygningsloven. Dette vil sikre en demokratisk og lokal forvaltning og en fornuftig avveining mellom bruk og vern, skriver bøndene i sitt innspill til Fylkesmannen.

Hvis ikke dette er mulig, bør man vente med å innføre verneplanen til det kommer et nytt lovverk som er mer fleksibelt enn gjeldende naturvernlov, heter det i brevet.

- Må følge strandlinjen

Bøndene mener vernegrensene i størst mulig grad må følge strandlinjen og at det må tilpasses landbruksdriften. De foreslår at kommunene forvalter verneområdene, og at det ytes full erstatning for tap og ulempe som følge av vernerestriksjonene.

«Får verneområdene reservatstatus, forutsetter vi frivillighet fra grunneiernes side. (...) Tvangsvern må være siste utvei og dette må kun anvendes i de tilfeller der det foreligger sterke naturfaglige begrunnelser», skriver Bondelaget.