MER ENN 20 ARTER: Mari Sandsund, Anders Lerberg Kopstad og Toolie-Mina Anderback kan vise fram mer enn 20 slags planter som vokser i bedene.
Knut Andreas Ramsrud

Tørkesommer? Ikke noe problem!

Publisert