Pengene skal styrke fagkompetansen og utvikle driftsstrukturen ved Campus Ringerikes fagmiljø innen økonomi.

- Så vidt jeg vet er så store pengegaver fra lokalt næringsliv til en høyskole helt unikt i norsk sammenheng, sier en takknemlig Petter Aasen, rektor ved Høgskolen Buskerud og Vestfold.

De som gir pengene er:

Sparebankstiftelsen Ringerike: 4 millioner kroner

Sparebank 1 Ringerike Hadeland: 480.000 kroner

Hønefoss Sparebank: 640.000

AKA AS: 400.000

Økonomiklyngen: 480.000 kroner

Økonomiklyngen består av Økonomihuset Regnskap AS, Fokus Økonomi AS, Saga Regnskap AS, BS Regnskap AS, Veiby Økonomi AS, Hetor Regnskap AS, Hverven Revisjon AS, Akonto Økonomi AS og Ernst & Young AS avdeling Hønefoss.

Dagens signering viderefører samarbeidsavtalen som ble inngått i 2011. Denne avtalen stimulerte til utviklingen av doktorgradsutdanningen i Marketing Management og handelshøyskolekonseptet ved Campus Ringerike.