De har ønsket seg gangvei i mange år: Nå er den i ferd med å bli virkelighet

I fjor startet arbeidet opp, og nå begynner gangveiplanene for strekningen fra Norderhov til Putten for alvor å ta form.