Leter etter mer nikkel

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Moderne teknologi gjør det interessant å lete etter kostbart metall der fortidens gruvedriftere måtte gi opp. Nå leter et canadisk foretak etter nikkel ved de gamle gruvene på Nakkerud.

DEL

I Ertelien og Langdalen gruver ga man opp nikkel-virksomheten for drøyt 80 år siden.

Men nå er det igjen virksomhet rundt gamle malmtipper og i skogene rundt tidligere skjerp og gruver.

Prosedyren er slik at man først måler de interessante områdene fra helikopter. Kart som fremkommer viser magnetiske og elektromagnetiske data og dermed kan et trenet øye finne interessante områder i berggrunnen.

– Etterpå borer vi ut prøver av fjellet på de aktuelle stedene. Disse blir så sendt til Canada for nærmere undersøkelser, forteller Patti Tirschmann, seniorgeolog for nikkel-letingen i det internasjonale selskapet Falconbridge Limited, med hovedsete i Toronto, Canada.

Lovende område

Sammen med geologene Trevor Blair, Lars Weiershäuser og Josh Ulla, den norske ingeniøren Finn Hansen fra Sulfidmalm, et datterselskap av Falconbridge Nikkelverk i Norge, farter Tirschmann rundt og leter etter mulige drivverdige nikkelforekomster.

Med på ekspedisjonene er et norsk boremannskap.

Man har gjort undersøkelser flere steder i Norge, som er et land med forekomster av nikkel og der det aldri skal ha vært lett etter metallet med de aller nyeste metoder.

Nå har man vært i aksjon i Bamble i Vestfold og i Espedalen i Oppland, ved siden av virksomheten på Nakkerud.

Særlig har man festet oppmerksomheten ved et område nær den gamle Ertelien gruve.

Det er risikovillig nordamerikansk kapital som står bak letingene, som vil koste millioner av kroner her i landet, med mye av innsatsen knyttet til virksomheten på Ringerike.

Hva som ligger i resultatene av prøveboringen på Nakkerud vil og kan man ikke si noe mer om, før resultatene av analysene kommer fra laboratoriene i Canada.

Miljøvennlig

Malmleterne forsikrer at man farer forsiktig fram i terrenget på Nakkerud. Det brukes en borerigg med lavt marktrykk. Den skal ikke etterlate varige spor, og borehullene, ca. fire centimeter i diameter, spunses før man forlater dem for godt.

Området man arbeider i er forøvrig sterkt preget av tidligere gruvedrift.

Man har de nødvendige tillatelser fra grunneiere og myndigheter til å drive malmleting.

Å sette i gang gruvedrift er en helt annen sak

Tidsperspektiv

– Skulle det vise seg at forekomsten av nikkel på Nakkerud nå er drivverdig, vil det være en lang vei fram til at det kan settes i gang utvinning, sier Tirschmann, og nevner fem til sju år som en tidshorisont.

Tidligere har mesteparten av gruvedriften i skogene innenfor Nakkerud vært drevet som dagbrudd, (i overflaten) med enkelte dype synker og gruveganger som nå delvis er fylt med vann.

Prøveboringene nå går ned til 300 meter, kanskje enda dypere.

En eventuell ny gruvedrift vil mest sannsynlig foregå under bakken, og skal derfor bli lite synlig i terrenget.

Artikkeltags