Produsenten om plasthummeren: – Jeg kan selvfølgelig forstå at forbrukeren reagerer

– Vi har sett det i våre tanker også, sier Ann-Lisbeth Agnalt, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.