Ungdomsskoleelev i Skien døde av influensa

En elev ved Kongerød ungdomsskole i Skien døde i dag på Rikshospitalet på grunn av komplikasjon til vanlig influensa.